Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení týkající se probiotických mikroorganismů

Vydáno: 12. 11. 2009
Autor:

EFSA nepotvrdil tvrzení o pozitivním účinku probiotických mikroorganismů na trávicí trakt. Informace serveru iDNES.cz.

Zpravodajský server iDNES.cz uveřejnil dne 11.11.2009 informaci pod názvem “Živé jogurty pomáhají zdraví, tvrdí firmy. Neprokázáno, oponují experti”. Tato informace je podložena řadou stanovisek Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), který zkoumal opodstatněnost zdravotních tvrzení pro probiotické mikroorganismy. Většina tvrzení se týkala potlačování potenciálně patogenních střevních mikroorganismů, dále zlepšování průchodu střevy, posilování imunitního systému, popř. jiných funkcí. Níže uvedená stanoviska pro probiotické mikroorganismy uveřejnil EFSA dne 1.10.2009.
 
Lactobacillus paracasei 8700:2
Lactobacillus johnsonii BFE 6128
Lactobacillus reuteri ATCC 55730
Lactobacillus casei F19 (LMG P-17806)
Lactobacillus plantarum 299v (DSM 9843)
Bifidobacterium animalis Lafti B94 (CBS118.529)
Lactobacillus plantarum 299 (DSM 6595, 67B)
Lactobacillus rhamnosus HN001 (AGAL NM97/09514)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 zavádí harmonizovaná pravidla pro používání výživových a zdravotních tvrzení na potravinách v EU. Jednotlivá zdravotní tvrzení se dělí na:

 
– zdravotní tvrzení týkající se obecné funkce; jsou definována v článku 13.1 nařízení (ES) č. 1924/2006; tato tvrzení jsou založena na obecně akceptovaných vědeckých důkazech; EFSA v současné době posuzuje konsolidovaný seznam těchto tvrzení, viz První balíček stanovisek EFSA k obecným funkčním zdravotním tvrzením;
– zdravotní tvrzení týkající se “nové funkce”; jsou definována v článku 13.5 nařízení (ES) č. 1924/2006; tato tvrzení se opírají o nové vědecké důkazy nebo se na ně vztahuje požadavek na ochranu údajů, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví; tvrzení se týkají specifického produktu nebo látky;
– zdravotní tvrzení týkající se snižování rizika onemocnění a vývoje nebo zdraví dětí; jsou definována v článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006; pro tato tvrzení musí žadatel poskytnout vědecký důkaz o opodstatněnosti tvrzení, které je navrženo pro specifický produkt nebo látku.
 
Více informací o zdravotních tvrzeních je k dispozici na stánkách EFSA.
Na základě stanovisek EFSA vydává Evropská komise nařízení, která povolují nebo zamítají žádosti o schválení zdravotních tvrzení.