Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení: sójová bílkovina a snížení krevního cholesterolu

Vydáno: 2. 9. 2010
Autor:

EFSA zamítl tvrzení o vlivu sójové bílkoviny na snižování LDL-cholesterolu v krvi.

Společnost HarlandHall Ltd. zastupující
– the Soya Protein Association (SPA; zastupuje zájmy výrobců sójových výrobků ve Velké Británii),
– the European Vegetable Protein Federation (EUVEPRO),
– the European Natural Soyfood Manufacturers Association (ENSA)

podala podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006 prostřednictvím kompetentního orgánu ve Velké Británii žádost o vydání vědeckého stanoviska EFSA pro tvrzení, podle kterého má sójová bílkovina vliv na snížení koncentrace cholesterolu v krvi. Snížení cholesterolu v krmi snižuje riziko (koronárního) onemocnění srdce.
Uvedené tvrzení tak spadá do kategorie tvrzení týkajících se snižování rizika onemocnění.
 
Žadatel poskytl 40 studií na lidech, z nichž bylo 32 “randomized control trials (RCT)” a 8 “observational” studií. Dále poskytl 10 meta-analýz a přehled pravděpodobných mechanismů, kterými sójová bílkovina projevuje uváděný účinek.
 
Panel NDA (panel pro dietetické produkty, výživu a alergie) posoudil předloženou dokumentaci a došel k závěru, že většina ze studií předložených žadatelem nebyla vhodně uspořádána pro testování účinku sójové bílkoviny jako takové, nýbrž se testoval izolát sójové bílkoviny (SPI) nebo sójové potraviny, které obsahují kromě bílkoviny i jiné složky, o kterých se v intervenčních studiích tvrdí, že mají vliv na krevní cholesterol (jde např. o tuk a mastné kyseliny, včetně polynenasycených mastných kyselin, sójovou vlákninu, sójové izoflavony). EFSA si proto vyžádal doplňující informace.
Po zhodnocení veškeré dokumentace panel NDA došel k závěru, že vztah mezi konzumací sójové bílkoviny a snížením koncentrací LDL-cholesterolu v krvi se neprokázal. Stanovisko EFSA je v příloze.
 
 
Zdroj: EFSA