Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení: snižování hmotnosti a zachování snížené hmotnosti

Vydáno: 26. 2. 2010
Autor:

Stanovisko EFSA k návrhu podanému členskými státy (ID 1417 a ID 1418).

Evropský úřad pro bezpečnost potravin – Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie (EFSA–NDA) vydal dne 25.2.2010 vědecké stanovisko ke zdravotnímu tvrzení, které se týká:
– regulace tělesné hmotnosti,
– zachování tělesné hmotnosti po jejím snížení.
 
EFSA došel k tomuto závěru:
Aby potravina (náhražka pokrmu) mohla být označena tvrzením, že snižuje tělesnou hmotnost, měla by obsahovat maximálně 250 kcal/porce a splňovat specifikace uvedené ve směrnici 96/8/ES.
 
K dosažení uváděného účinku (tj. regulace tělesné hmotnosti) by se měly náhražkou denně nahradit dva pokrmy.
K dosažení uváděného účinku (tj. zachování tělesné hmotnosti po jejím snížení) by se měl náhražkou denně nahradit jeden až dva pokrmy.
Cílovou skupinou jsou osoby s nadváhou v běžné populaci, které si přejí snížit svoji tělesnou hmotnost.
 
 
Zdroj: EFSA