Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení pro thiamin

Vydáno: 11. 4. 2011
Autor:

Vědecké stanovisko EFSA a připomínky k němu.

Společnost HiPP GmbH podala prostřednictvím kompetentního úřadu v Německu žádost o schválení zdravotního tvrzení podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006, které se týká thiaminu a zajištění normálního neurologického vývoje a funkce.
Dne 10.2.2011 vydal Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vědecké stanovisko, ve kterém došel k závěru, že vztah mezi dietetickým příjmem thiaminu a jeho účinkem se prokázal. Podle EFSA existují vědecké důkazy pro toto tvrzení: “Thiamin přispívá k zajištění normálního neurologického vývoje a funkce.” Cílovou populací jsou kojenci a děti až do 3 let.
Podle článku 16(6) nařízení (ES) č. 1924/2006 lze podávat ke stanoviskům EFSA připomínky adresované Komisi, která je následně uveřejňuje.
Dne 7.4.2011 Komise uveřejnila připomínky IDACE (Asociace výrobců potravin pro zvláštní výživové účely v EU), které se týkají podmínek a omezení použití uvedeného tvrzení pro thiamin.

Zdroj. Evropská komi