Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení: připomínky ke stanoviskům EFSA

Vydáno: 2. 2. 2010
Autor:

Průběžně aktualizovaný přehled připomínek žadatele a veřejnosti ke stanoviskům EFSA týkajícím se zdravotních tvrzení.

Podle článku 16(6) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví může žadatel nebo veřejnost do 30 dnů od zveřejnění stanoviska EFSA ke zdravotním tvrzením podat připomínky Komisi.
Připomínky lze podávat před ukončením procesu autorizace zdravotních tvrzení. Po ukončení procesu autorizace jsou schválená zdravotní tvrzení společně s výživovými tvrzeními uvedena v Registru Společenství.
 
Registr zdravotních tvrzení: schválenýchzamítnutých.
 
 

Schvalování zdravotních tvrzení v EU