Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení: nová stanoviska EFSA a připomínky ke stanoviskům EFSA

Vydáno: 23. 2. 2011
Autor:

V únoru 2011 byla zveřejněna tři nová stanoviska a pět připomínek ke dvěma již vydaným stanoviskům EFSA.

Dne 18.2.2011 Evropská komise zveřejnila podle článku 16(6) nařízení (ES) č. 1924/2006 pět připomínek ke stanoviskům EFSA týkajícím se dvou zdravotních tvrzení a sice:

EFSA-Q-2009-00776: Symbiosa fermentovaného mléka obsahujícího Lactobacillus casei DN-114001 plus jogurt (Actimel®) a snižování toxinů Clostridium difficile ve střevech pacientů na antibiotikech a snižování akutního průjmu u pacientů na antibiotikech (zdravotní tvrzení podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006).

K tomuto stanovisku EFSA byly podány čtyři připomínky:

Připomínka 1

Připomínka 2

Připomínka 3

Připomínka 4

EFSA-Q-2010-00784: Nápoje příznivé pro zuby a snižování demineralizace zubů (zdravotní tvrzení podle článku 13(5) nařízení (ES) č. 1924/2006).
K tomuto stanovisku EFSA byla podána jedna připomínka: Připomínka 1

V únoru 2011 vydal EFSA nová stanoviska k následujícím třem zdravotním tvrzením:

EFSA-Q-2010-00950: Lactobacillus plantarum TENSIA™ v polotvrdém sýru Harmony™ typu Edam (“heart cheese”, sýr s prospěchem pro srdce) a udržení normálního krevního tlaku (zdravotní tvrzení podle článku 13(5) nařízení (ES) č. 1924/2006).
EFSA-Q-2009-00455: Thiamin a udržení normálního neurologického vývoje a funkce (zdravotní tvrzení podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006).
EFSA-Q-2008-05014: Voda a snižování vývoje dehydratace a s tím související snižování výkonnosti (zdravotní tvrzení podle článku 14 nařízení (ES) č. 1924/2006).

Žadatel i veřejnost může ke stanoviskům EFSA podat do 30 dnů od zveřejnění připomínky, které adresuje Komisi. Připomínky lze podávat před ukončením procesu autorizace zdravotních tvrzení. Po ukončení procesu autorizace jsou schválená i zamítnutá zdravotní tvrzení zveřejněna v Registru Společenství. Seznam připomínek ke stanoviskům EFSA se průběžně aktualizuje. EFSA připomínky popř. doplňující informace nově posuzuje a uveřejňuje svou odpověď. Ta je k dispozici u příslušné připomínky (Zdravotní tvrzení – připomínky ke stanoviskům EFSA).

Zdroj: Evropská komise