Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení: Demonstrace účinnosti aktivních složek

Vydáno: 14. 6. 2010
Autor:

Zpráva ILSI Europe z workshopu (únor 2009) organizovaného k prokazování zdravotních tvrzeních o potravinách.

Výzkum zaměřený na výživu se tradičně zabýval sledováním, jak se projevuje přívod určitého výživového faktoru u populace. Nově se věda o výživě věnuje objasňování vlivu stravy na zdraví, zlepšování zdraví osob prostřednictvím stravy. Moderní molekulární nutriční výzkum se zaměřuje na podporu zdraví a prevenci nemocí a na zvyšování výkonnosti.
O řadě bioaktivních složek potravin se tvrdí, že snižují rizikové faktory nemocí nebo zlepšují kvalitu života tím, že optimalizují a zlepšují funkce organismu. Tato tvrzení musí být založena na vědeckých důkazech. V rámci projektu “Proces posuzování vědecké podpory tvrzením o potravinách” (PASSCLAIM) byl vytvořen generický nástroj na posuzování vědeckého důkazu pro zdravotní tvrzení o potravinách. PASSCLAIM se stal zlatým standardem pro vědecké zdůvodňování zdravotních tvrzení. Vzhledem k šestileté vývojové fázi je však PASSCLAIM statický dokument, který poskytuje kritéria pro validaci technologií a biomarkerů, která byla aktuální minimálně před šesti roky.
 
V nutričním výzkumu se nyní používají nové technologie a sice: genomika, transkriptomika, proteomika a metabolomika. Pro klinickou diagnostiku se také rutinně používají zobrazovací technologie (např. OT: optická tomografie, MRI: magnetická rezonance, CT: počítačová tomografie, PET: pozitronová emisní tomografie). Žádná z těchto technologií nebyla brána do úvahy v době řešení projektu PASSCLAIM.
 
ILSI Europe, operační skupina pro “nově se objevující technologie pro demonstraci účinnosti” organizovala v únoru 2009 workshop, jehož cílem bylo diskutovat o výhodách těchto nových technologií, o jejich úloze při vývoji nových potravinářských výrobků a opodstatňování zdravotních tvrzení. Odpovědi na řadu otázek, které byly předmětem workshopu, uveřejnil ILSI Europe ve zprávě vydané pod názvem “Nově se objevující technologie pro demonstraci účinnosti” (viz příloha).
 
Příloha: Emerging Technologies for Efficacy Demonstration (pdf, 458 kB, 24 stran)