Bezpečnost potravin

Zdravotní tvrzení a jejich posuzování EFSA

Vydáno: 9. 1. 2009
Autor:

Schvalování tvrzení podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006.

Tvrzení funkčního účinku podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví se týká:

– významu výživového faktoru/určité látky pro růst a vývoj organismu a jeho fyziologické funkce,

– vlivu na psychologické a behaviorální funkce,
– hubnutí a regulace hmotnosti nebo regulace hladu, zvýšení pocitu nasycení nebo snížení využitelné energie ze stravy.

K těmto tvrzením nepatří ta tvrzení, která se týkají vývoje nebo zdraví dětí nebo snižování rizika onemocnění.

Evropská komise vyžaduje, aby do ledna 2010 byl vytvoření “pozitivní seznam” schválených funkčních zdravotních tvrzení v EU (např. typu “vápník je dobrý pro vaše kosti”). Na podporu tohoto procesu bude EFSA poskytovat vědecké informace Evropské komisi i členským státům.
V červenci 2008 požádala Evropská komise EFSA, aby připravil vědecké stanovisko k seznamu Společenství schválených zdravotních tvrzení. EFSA obdržel návrh tohoto seznamu, který obsahoval 2 870 hlavních položek, přičemž pro každou položku bylo uvedeno: potravinářská složka, zdravotní účinek a příklad textového vyjádření tvrzení. Tento návrh seznamu byl výsledkem procesu sjednocení zajišťovaného Komisí, v rámci kterého bylo prošetřeno 44 000 tvrzení dodaných členskými státy.
Červencový seznam byl aktualizován Evropskou komisí v listopadu a prosinci 2008 o další tvrzení zaslaná členskými státy a dále změnami u dříve podaných tvrzení. EFSA tak obdržel celkem 4 185 hlavních položek – zdravotních tvrzení. Pokud se vezmou do úvahy podmínky použití a dostupné reference, jde o přibližně 10 000 podobných zdravotních tvrzení. EFSA provedl skríning všech tvrzení, která obdržel a to podle kritérií schválených panelem NDA popsaných v dokumentu “Kritéria pro počáteční skríning zdravotních tvrzení podle článku 13”. Tento proces vedl k identifikaci řady tvrzení, která je třeba lépe objasnit nebo poskytnout k nim více informací dříve, než EFSA zahájí jejich posuzování.
V lednu 2009 EFSA uveřejní seznam obdržených zdravotních tvrzení. Pokud tvrzení bude vráceno Komisi k objasnění, bude na seznamu uveden důvod související se skríningovými kritérii. Registr otázek vytvořených EFSA poskytne přehled o práci EFSA, včetně situace kolem každého zdravotního tvrzení a termínu ukončení jeho posuzování.
 
 
Zdroj: EFSA