Bezpečnost potravin

Zdravotní požadavky na živočichy a produkty akvakultury

Vydáno: 9. 6. 2009
Autor:

Pracovní dokument k uvádění živočichů a produktů akvakultury na trh, jejich import a transit.

Evropská komise – GŘ zdraví a ochrany spotřebitele uveřejnilo na svých internetových stránkách dokument (viz příloha), který je návodem na uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh, jejich dovoz a transit podle směrnice Rady 2006/88/ES a nařízení Komise (ES) č. 1251/2008.