Bezpečnost potravin

Zdraví rostlin: nová strategie Společenství

Vydáno: 5. 10. 2009
Autor:

Bude zahrnovat víc než jen kontrolu škůdců a nemocí rostlin.

Evropská komise vytváří novou strategii Společenství zaměřenou na zdraví rostlin. Prvním krokem ve vývoji nové strategie je vyhodnocení současného režimu zajišťování zdraví rostlin ve Společenství (Community plant health regime, CPHR). Cílem CPHR je ochrana EU proti škodám způsobeným zavlečením a šířením škodlivých organismů (např. zajištění bezpečnosti potravin).
Důvody, které vedou k vytváření nové strategie zajišťování zdraví rostlin a informace o různých krocích jejího vývoje uvádí na svých internetových stránkách Evropská komise – GŘ pro zdraví a spotřebitele.
Očekává se, že nová strategie bude vypracována do roku 2012. Nová strategie bude zahrnovat mnohem více než jen kontrolu škůdců a nemocí rostlin. Budou v ní obsaženy problematiky, které nevyhnutelně souvisejí se zdravím rostlin, např. financování a výzkum.