Bezpečnost potravin

Závěry EFSA ohledně toxinů z mořských živočichů

Vydáno: 30. 9. 2009
Autor:

Byl vydán souhrn stanovisek EFSA týkajících se kyseliny okadaiové  kyseliny domoové a jejich analogů, toxinů skupiny azaspiracidů, saxitoxinů, yessotoxinů a pectenotoxinů.

Úřad EFSA na žádost Komise sumarizoval výsledky ze svých stanovisek týkajících se biotoxinů z mořských živočichů. Dosud vydaná stanoviska se týkala kyseliny okadaiové -OA, (C44H68O13 – poprvé izolované z houby Halichondria okadai) a jejích analogů, toxinů skupin azaspiracidu (AZA, yessotoxinu (YTX), saxitoxinu (STX), pectenotoxin (PTX) a kyseliny domoové (DA) a jejích analogů. Nově vydaný přehled uvádí legislativní limity pro uvedené toxiny, akutní referenční dávky (ARfD) stanovené EFSA, (protože pro stanovení referenční dávky při dlouhodobém- chronickém příjmu není dostatek podkladů), hladinu expozice vyplývající ze spotřeby v evropských zemích a dostupné metody analýzy.

Tabulka: Současné limity EU, expozice vyplývající z koncentrace v mořských živočiších vyskytujících se na trhu EU, hodnoty ARfD stanovené úřadem EFSA a odpovídající koncentrace v mase korýšů a měkkýšů (SM).

Skupina toxinů

Dosavadní legisl. limit pro maso korýšů a měkkýšů

(A)

Expozice při konzumaci porce 400 g při limitu EU (c)

 

Expozice při konzumaci porce 400 g v 95

percentile

koncentrací zjištěných na trhu EU

 

ARfD

 

Odpovídající dávka pro dospělou osobu vážící 60 kg

 

Maximální koncentrace

v korýších a měkkýších, při které nedojde k překročení hodnoty

ARfD při konzumaci porce 400 g

(B)

Poměr

B /A

 

OA a analogy

160 μg OA ekv./kg

SM(a)

 

64 μg OA ekv./osobu

(1 μg OA eqv./kg těl.hmotn.)

96 μg OA ekv./osobu

(1.6 μg OA eqv./kg těl.hmotn.).

 

0.3 μg OA

ekv./kg těl.hmotn.)

 

18 μg OA

ekv./osobu

45 μg OA ekv./kg SM

 

0.28

 

AZA

160 μg AZA

ekv.(c)/kg SM

 

64 μg AZA1 ekv./ osobu

(1 μg AZA1 ekv./kg těl.hmotn.)

 

16 μg AZA1 ekv./ osobu

(0.3 μg AZA1 ekv./kg těl.hmotn.)

 

0.2 μg AZA1

ekv./kg těl.hmotn.

 

 

12 μg AZA1

ekv./ osobu

30 μg AZA1 ekv./kg SM

0.19

 

PTX

160 μg OA ekv./kg

SM(a)

 

64 μg PTX2

/osobu

(1 μg PTX2 ekv./kg těl.hmotn.)

 

32 μg PTX2/ osobu

(0.5 μg PTX2 ekv./kg těl.hmotn.)

 

 

0.8 μg PTX2

ekv./kg těl.hmotn.

 

 

48 μg PTX2

ekv./ osobu

120 μg PTX2 ekv./kg SM

0.75

 

YTX

1 mg YTX ekv./kg

SM

 

400 μg YTX ekv./ osobu

(6.7 μg YTX ekv./kg

těl.hmotn.)

320 μg YTX ekv./ osobu (IT)

(5.3 μg YTX ekv./kg těl.hmotn.)

 

125 μg YTX ekv./ osobu

(NO)

(2.1 μg YTX ekv./kg těl.hmotn.)

 

25 μg YTX

ekv./kg těl.hmotn.

 

 

1500 μg

YTX

ekv./ osobu

3.75 mg YTX ekv./kg SM

3.75

 

STX

800 μg PSP/kg

SM(b)

 

320 μg STX eq./ osobu (5.3 μg STX ekv./kg těl.hmotn.)

 

 

< 260 μg STX ekv./ osobu (< 4.3 μg STX eq./kg těl.hmotn.)

 

 

0.5 μg STX

ekv./kg těl.hmotn.

30 μg STX

ekv./ osobu

75 μg STX ekv./kg SM

 

  0.09

 

DA

20 mg DA/kg SM

8 mg DA(d)/ osobu (130 μg DA/kg těl.hmotn.)

 

 

1 mg DA(d)/ osobu

(17 μg DA/kg těl.hmotn.)

 

30 μg

DA(d)/kg těl.hmotn.

1.8 mg

DA(d)/ osobu

 

4.5 mg DA(d)/kg SM

 

0.23

 

(a): pro OA, dinophysistoxiny a PTX, CONTAM panel rozhodl, že PTX should má být posuzován odděleně.

(b): v nařízení 853/2004 je uveden limit 800 μg PSP/kg SM. CONTAM panel převzal tuto hodnotu pro STX

ekvivalenty/kg SM.

(c): CONTAM panel že ekvivalent AZA odpovídá ekvivalentům AZA1.

(d): použije se pro sumu DA a epi-DA.

Z uvedeného vyplývá, že podle stanovených hodnot ARfD nejsou dostatečné  z hlediska ochrany většiny spotřebitelů limity pro  OA, AZA, toxiny skupiny STX a DA. Dostatečnou ochranu poskytují limity pro toxiny skupin YTX a PTX.
Úřední metodou pro stanovení lipofilních biotoxinů jsou dosud testy na myších, což však podle panelu odborníků CONTAM poskytuje výsledky s přílišným rozptylem. Proto se zkoumají jiné vhodné metody schopné přesně a spolehlivě stanovit nízké množství těchto látek (LOD = lower limits of detection).

EFSA-Q-2009-00685 (13. 9. 2009)

Předcházející informace na Agronavigátoru:

Stanovisko EFSA ke kyselině domoové

Biotoxiny v měkkýších: saxitoxin a jeho analogy
Azaspiracidy – toxiny měkkýšů