Bezpečnost potravin

Zavedení mezidruhového pracovního postupu založeného na OMICS metodách pro odvození referenčních bodů pro člověka a HBGV z kvantitativních in vitro dat

Vydáno: 13. 4. 2022
Autor: KM EFSA

OC/EFSA/IDATA/2022/01. Termín pro podání nabídek: 15. 6. 2022

Otevřená výzva k předkládání nabídek (OC/EFSA/IDATA/2022/01) sestává ze dvou částí, jejichž obecným cílem je definovat, validovat a aplikovat standardizovaný pracovní postup pro odvození spolehlivých referenčních bodů pro člověka a doporučených hodnot založených na zdraví (HBGV) s využitím nejmodernějších in vitro přístupů, konkrétně platforem organ-on-a-chip (OoC) a mnoha koncových bodů OMIC (transkriptomika, metabolomika, epigenomika).

Dostupné rozpočty pro každou přímou smlouvu jsou:

– Lot 1: Maximální rozpočet pro položku 1 v průběhu 3 let trvání smlouvy činí 3 000 000 EUR.

– Lot 2: maximální rozpočet na 1 rok trvání smlouvy je 250 000 EUR.

Všechny informace k této výzvě najdete v přiložené výzvě, kterou také naleznete na elektronickém tržišti EU (TED).

Lhůta pro podání nabídek je 15. 6. 2022.

Zdroj: EFSA