Bezpečnost potravin

Zavedení elektronické identifikace jako oficiální metody identifikace skotu v EU

Vydáno: 12. 6. 2009
Autor:

Studie proveditelnosti a nákladů. Závěrečná zpráva Evropské komise.

Skot se v současné době identifikuje pomocí dvou plastových známek v uchu (eartags). Komise nyní zkoumá možnost zavedení elektronické identifikace jako oficiální metody identifikace skotu v EU. Elektronická identifikace přispěje ke zlepšení existujících systémů identifikace skotu.
 
Zpráva Komise Radě a Evropskému parlamentu o možnosti zavedení elektronické identifikace skotu (KOM(2005)9 v konečném znění).
Prezentace Komise na zasedání Poradního výboru pro zdraví zvířat (19.5.2008).
 
V květnu 2009 provedlo Konsorcium pro hodnocení potravinového řetězce (Food Chain Evaluation Consortium, FCEC) analýzu technické proveditelnosti a nákladů souvisejících se zavedením elektronické identifikace skotu do legislativního rámce nařízení (ES) č. 1760/2000. Závěrečná zpráva této studie je k dispozici v příloze.
 
Ovce a kozy musí být elektronicky identifikovány od 1.1.2010. Informace o identifikaci ovcí a koz lze nalézt zde.