Bezpečnost potravin

Závazek amerického mlékárenství ke snížení emisí skleníkových plynů

Vydáno: 20. 10. 2009
Autor:

Do roku 2020 dojde v rámci mlékárenského sektoru v USA ke snížení emisí skleníkových plynů o 25 %.

Centrum inovací v mlékárenství, které vzniklo v USA v roce 2008, sdružuje farmáře, výrobní společnosti spolupracující s producenty mléka, vládní i nevládní organizace, finanční instituce, vysoké školy a další subjekty, jejichž společným cílem je podporovat inovace v mlékárenském sektoru tak, aby spotřebitelé dostávali mléčné výrobky s vyšší nutriční hodnotou.

Ve dnech 28.–31. října 2009 se v Chicago (USA) uskuteční světová výstava potravin (Worldwide Food Expo), na které bude Centrum inovací v mlékárenství prezentovat svůj závazek a sice, že do roku 2020 dojde v mlékárenském sektoru v USA ke snížení emisí skleníkových plynů o 25 %.

Centrum inovací v mlékárenství v současné době sponzoruje 12 projektů, které mají napomoci dosáhnout tohoto cíle. Uvedené projekty se zaměřují na:

– produkci plodin (krmiv pro dobytek),
– produkci mléka,
– zpracování mléka,
– balení,
– přepravu,
– prodej.
Projekty budou představeny na výstavě.