Bezpečnost potravin

Závadný med z Ukrajiny zadržen

Vydáno: 29. 4. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 28.4.2009.

Státní veterinární správa ČR, konkrétně pracovníci Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj zjistili zásilku květového medu z Ukrajiny, ve kterém prokázali rezidua tetracyklinu, léčiva nepovoleného pro ošetření včel. Celá zásilka, téměř 15 tisíc kg, byla pozastavena a bude vrácena zpět dodavateli.
 
Jedná se o zásilku medu z Ukrajiny o celkové hmotnosti 14 765 kg která byla dovezena do ČR. Namátkovou kontrolou v místě určení byl odebrán směsný vzorek, ve kterém v Národní referenční laboratoři Státního veterinárního ústavu Jihlava zjistili rezidua tetracyklinu. Zásilka je celá pozastavena v místě určení, nebyla a nebude uvedena do oběhu a bude vrácena zpět dodavateli do Ukrajiny.
 
Limit tetracyklinu udává evropská legislativa – nesmí být v medu přítomen vůbec. Zdrojem kontaminace je pravděpodobně ošetření včelstva tetracyklinem proti některé chorobě včel (zřejmě proti moru včelího plodu). V ČR je léčba moru včelího plodu zakázána, právě kvůli riziku obsahu reziduí veterinárních léčiv v medu.
 
Země mimo EU mohou dovážet med pouze pokud splňují požadavky pro sledování cizorodých látek (monitoring) ve stejné míře jako mají členské státy. Stanoví to rozhodnutí komise 2003/812/ES. Seznam těchto zemí je uváděn každý rok v rozhodnutí komise (pro letošní rok je to CD 2008/772/EC).
 
Považujeme při této příležitosti za vhodné opět uvést, že v českém medu nezjišťujeme rezidua léčiv. Naši včelaři si všechna potenciální rizika uvědomují, a proto i dodržují ustanovení veterinární legislativy. Proto je také český med dobře obchodovatelnou komoditou i v rámci intrakomunitárního trhu.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR