Bezpečnost potravin

Závadné maso z Irska do ČR nešlo

Vydáno: 9. 12. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.12.2008.

Státní veterinární správa ČR byla Evropskou komisí v neděli informována, že jak vyplývá z údajů systému rychlého varování, RASFF, nesměřovaly do ČR zásilky dioxiny kontaminovaného masa z Irska. Tyto zásilky byly distribuovány do dvanácti členských zemí EU, nikoli do ČR, a do devíti třetích zemí.
 
Podle Milana Maleny, ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR, žádná rizika nepodceňujeme a okamžitě jsme informovali všechny krajské veterinární správy, aby prověřily, zda v rámci intrakomunitárního trhu do ČR nějaká zásilka irského vepřového masa z okolních států přece jen náhodou nepřišla.
 
Pokud by byla zásilka irského vepřového masa v ČR zjištěna, dotyčná krajská veterinární správa tuto zásilku pozastaví, musí informovat Státní veterinární správu, a takováto zásilka bude vyšetřena, a potvrdila-li by se kontaminace, nebylo by maso propuštěno do tržní sítě.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Pozn.: Více informací o dioxinech viz A–Z slovník pro spotřebitele pod heslem “dioxiny a furany” a “endokrinní disruptory”.