Bezpečnost potravin

Zástupci Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Generálního ředitelství cel podepsali novou dohodu o spolupráci

Vydáno: 5. 6. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 4.6.2009.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Celní správa ČR spolupracují při úřední kontrole dovozu potravin rostlinného původu řadu let, první vzájemná dohoda byla podepsána již v roce 1998. Dohoda o spolupráci přesně definuje rizikové komodity, na které se kontrola zaměřuje, stanovuje pravidla výměny informací a proces kontroly v případě, že dodávka podezřelé potraviny vstupuje na evropský trh přes Českou republiku. Oba úřady také spolupracují při dozoru nad vývozem potravin či nad dovozem a vývozem surovin z geneticky modifikovaných organismů.  

Nová podoba dohody reaguje na změny evropských předpisů týkajících se problematiky dovozu potravin a rovněž upřesňuje postupy kontroly v návaznosti na rozšíření kompetencí SZPI vyplývající z loňské novely zákona o SZPI. V rámci této novely totiž SZPI získala oprávnění provádět kontrolu potravin ještě před jejich propuštěním do volného oběhu, což dříve nebylo možné.

„Sepsání nové dohody o spolupráci bylo nutné kvůli zapracování ustanovení nové legislativy, zároveň to ovšem byla příležitost, jak ještě více zdokonalit naši již tak dobře fungující spolupráci, zaktualizovat seznamy kontrolovaných komodit a zpřesnit pravidla vzájemné komunikace. Výsledkem bude ještě efektivnější ochrana spotřebitelů před dovozem nebezpečných potravin ze třetích zemí,“ uvedl dnes u příležitosti slavnostního podepsání dohody v Praze na Generálním ředitelství cel Martin Klanica, v současnosti pověřený vedením Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Účinnost spolupráce SZPI a Celní správy ilustrují i případy nedávných úspěšných kontrolních akcí. V letošním roce se ještě před vstupem do volného oběhu například podařilo zadržet dvacet tun arašídů z Číny či více než devět tun mandlí z USA, oboje kvůli nadlimitnímu množství aflatoxinů. Včera SZPI informovala také o zadržení dodávky nebezpečných želé cukrovinek.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 4. 6. 2009