Bezpečnost potravin

Zásobení jódem a prevence tyreopatií se zaměřením na období těhotenství a kojení – konference, březen 2010

Vydáno: 16. 4. 2010
Autor:

Na webu SZU je k dispozici "Zpráva Mezirezortní komise pro řešení jódového deficitu" a sborník z konference.

V Evropě má nedostatečný přísunu jódu dosud polovina obyvatel. Nedostatkem jódu je nejvíce ohrožen lidský plod, děti do tří let, dospívající mládež, těhotné ženy a kojící matky. V ČR je přívod jódu dostatečný a jódový deficit je u nás pokládán dle kriterií WHO za zvládnutý.

K nejbohatším potravním zdrojům jódu v současné době patří mléko, mléčné a masné výrobky, spotřeba ryb je stále nízká.

Podle informace Solných mlýnů Olomouc, bylo v r. 2009 v ČR jódováno 99,55 % soli prodávané v malospotřebitelském balení, 41,75 % soli ve velkospotřebitelském balení. Z celé výroby bylo jódováno 66,33 % soli, průměrný obsah jódu byl 26,73 mg/kg. Z celkové produkce dusitanových solí bylo jódováno 54,24 % a průměrný obsah jódu v nich byl 24,86 mg/kg.

Pramen: Zpráva Mezirezortní komise pro řešení jódového deficitu (z 22. 10. 2009 v SZÚ)

 

Při příležitosti každoročně organizovaného Dne jódu (6. 3. 2010) byla 11. 3. 2010 uspořádána odborná konference s názvem „Zásobení jódem a prevence tyreopatií se zaměřením na období těhotenství a kojení“.


Sborník konference 11.3.2010.pdf (1,31 MB)

Vytvořeno na základě tohoto díla: Kolektiv pracovníků SZÚ, www.szu.cz