Bezpečnost potravin

Zasedání Stálého výboru pro bezpečnost potravin a zdraví zvířat (SCFSAH)

Vydáno: 4. 11. 2008
Autor:

Aktualizovaný harmonogram zasedání jednotlivých sekcí SCFSAH v roce 2008.

Řídicí výbory napomáhají Evropské komisi při vytváření opatření týkajících se bezpečnosti potravin na všech úsecích potravinového řetězce. Výbory, jejichž členové jsou zástupci členských států EU, hrají důležitou roli v rozhodovacím procesu Evropské komise.
 
Schválením nařízení (ES) č. 178/2002 vznikl Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat (SCFCAH). Mandát tohoto výboru pokrývá celý potravinový řetězec, tj. od problematiky zdraví zvířat chovaných na farmách až po výrobky, které se dostávají na stůl u spotřebitelů. Činnost SCFCAH probíhá v osmi sekcích:
 
 
Kromě SCFCAH existují v současné době další řídicí výbory, a to:
 
 
Na internetových stránkách jednotlivých sekcí SCFCAH jsou k dispozici programy zasedání příslušné sekce a souhrnné zprávy z těchto zasedání. Seznam zasedání jednotlivých sekcí aktualizovaný k 31.10.2008 je v příloze.
 
 
Pozn.: Uvedený seznam je předběžný a podle potřeb se může změnit.