Bezpečnost potravin

Zasedání Správní rady  (Management Board) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

Vydáno: 20. 2. 2009
Autor:

Uskuteční se v Praze ve dnech 30.–31. března 2009.

Zasedání Správní rady (Management Board) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se uskuteční v Praze ve dnech 30. – 31. března 2009 v rámci předsednictví ČR Radě EU. Správní radu EFSA tvoří 14 členů, kteří jsou jmenováni Radou ministrů po konzultaci s Evropským parlamentem. Rada dohlíží na plnění poslání EFSA, je zodpovědná za efektivní plnění jeho úkolů. Mezi nově jmenovanými členy Správní rady je také zástupce ČR Jiří Ruprich. Mezi účastníky pražského zasedání rady bude výkonná ředitelka EFSA Catherine Geslain Lanéelle a český ministr zemědělství Petr Gandalovič. Zasedání Správní rady jsou otevřená pro veřejnost a mohou být sledována živě přes internet, čímž EFSA naplňuje, kromě nezávislosti a nejvyšší vědecké úrovně, také svá další poslání – být pro vědeckou i laickou veřejnost otevřeným a průhledným úřadem.

Zdroj: MZe