Bezpečnost potravin

Zasedání Poradního sboru (Advisory Forum) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA)

Vydáno: 20. 2. 2009
Autor:

Uskuteční se v Praze ve dnech 24.–25. června 2009.

Ve dnech 24. – 25. 6. 2009, v době českého předsednictví Rady EU se uskuteční v Praze zasedání Poradního sboru (Advisory Forum, AF) Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). AF je jedním z orgánů EFSA, v ČR je jeho partnerskou organizací MZe – Úřad pro potraviny, který zajišťuje pravidelný a přesný přenos informací mezi ČR a EFSA. Cílem AF EFSA je výměna informací o potenciálních rizicích, sdílení informací, sběr a analýza dat a zamezení provádění duplicitních vědeckých činností. Stěžejní činností AF EFSA je zajišťování kontaktu mezi úřadem a národními institucemi. Dokladem transparentního přenosu informací mezi EFSA a členskými státy EU jsou pravidelná zasedání AF EFSA a jeho pracovních skupin, dále zasílání návrhů tiskových zpráv před jejich zveřejněním na webových stránkách EFSA a  na stránkách jednotlivých národních úřadů.

Zdroj: MZe