Bezpečnost potravin

Zasedání EFSA a národních expertů pro výživu k DRVs

Vydáno: 18. 8. 2009
Autor:

Zasedání k dietetickým referenčním hodnotám (DRVs) se uskuteční ve dnech 7.–8. září 2009 v Barceloně.

Panel pro dietetické produkty, výživu a alergie Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA–NDA) provádí na žádost Evropské komise revizi DRVs (Dietary Reference Values). Z tohoto důvodu organizuje EFSA zasedání, na které jsou přizváni experti pro výživu z členských států. Uvedené zasedání se uskuteční ve dnech 7. a 8. září 2009 v Barceloně (Španělsko).
 
Přehled připomínkových řízení k problematice DRVs
 
DRVs
Připomínkové řízení/
projednávání připomínek
Všeobecné zásady pro stanovení DRVs
Srpen–prosinec 2008
Zasedání národních expertů: září 2009
DRVs pro vodu
Srpen–prosinec 2008
Zasedání národních expertů: září 2009
Hodnoty dietetických faktorů založené na příjmu potravin
Srpen–prosinec 2008
Zasedání národních expertů: září 2009
DRVs pro sacharidy a vlákninu stravy
Srpen–říjen 2009
Zasedání národních expertů: září 2009
DRVs pro tuky
Srpen–říjen 2009
Zasedání národních expertů: září 2009
DRVs pro bílkoviny
Konec roku 2009
DRVs pro energii
Konec roku 2009
DRVs pro mikronutrienty
Počátek roku 2010
Zdroj: EFSA, EFSA (2),