Bezpečnost potravin

Zasedání Codex Alimentarius v roce 2008

Vydáno: 20. 1. 2008
Autor:

Přehled zasedání jednotlivých výborů CA. Aktivity CA v oblasti standardů, reziduí pesticidů a léčiv, vydávání publikací aj.

Codex Alimentarius (CA) vytvořily v roce 1963 dvě organizace Spojených národů: FAO (Organizace pro potraviny a zemědělství) a WHO (Světová zdravotnická organizace). V rámci CA se vytvářejí potravinářské standardy, směrnice a kódy pro praxi s cílem:
* chránit zdraví spotřebitelů,
* zajistit poctivé obchodování s potravinami,
* prosazovat koordinaci potravinářských standardů u mezinárodních vládních i nevládních organizací.
 
Činnost CA probíhá ve výborech (Codex Committee, CC), které se zaměřují na různé problematiky. Přehled zasedání jednotlivých výborů CA v roce 2008 je uveden v tabulce.
 
Název výboru CA
Datum zasedání
Místo zasedání/Program
CC pro mléko a mléčné výrobky
8. zasedání
4.–8. 2. 2008
Queenstown (Nový Zéland)
CC pro přírodní minerální vody
8. zasedání
11.–15. 2. 2008
Lugano (Švýcarsko)
CC pro ryby a rybí výrobky
29. zasedání
18.–23. 2. 2008
Trondheim (Norsko)
Ad hoc mezivládní skupina pro zpracování a manipulaci s rychle/hluboko zmrazenými výrobky
1. zasedání
25.–29. 2. 2008
Bangkok (Thajsko)
CC pro metody analýzy a vzorkování
29. zasedání
10.–14. 3. 2008
Budapešť (Maďarsko)
CC pro kontaminanty v potravinách
2. zasedání
31. 3.–4. 4. 2008
Haag (Nizozemí)
CC pro rezidua pesticidů
40. zasedání
14.–19. 4. 2008
Hangzhou (Čína)
CC pro potravinářská aditiva
40. zasedání
21.–25. 4. 2008
Beijing (Čína)
CC pro značení potravin
36. zasedání
28. 4.–2. 5. 2008
Ottawa (Kanada)
CC pro čerstvé ovoce a zeleninu
14. zasedání
5.–10. 5. 2008
Mexiko (Mexiko)
Výkonný výbor CAC
61. zasedání
25.–28. 6. 2008
Ženeva (Švýcarsko)
CAC
31. zasedání
30. 6.–5. 7. 2008
Ženeva (Švýcarsko)
CC pro zpracované ovoce a zeleninu
24. zasedání
15.–19. 9. 2008
TBA (USA)
Koordinační výbor FAO/WHO pro Evropu
26. zasedání
7.–10. 10. 2008
Varšava (Polsko)
Ad hoc mezivládní skupina pro antimikrobiální rezistenci
2. zasedání
20.–24. 10. 2008
Soul (Korejská republika)
Koordinační výbor FAO/WHO pro Severní Ameriku a jihozápadní Pacifik
10. zasedání
27.–30. 10. 2008
TBA (Tonga)
CC pro výživu a potravin pro speciální výživové účely
30. zasedání
3.–7. 11. 2008
TBA (Jihoafrická republika)
Koordinační skupina FAO/WHO pro Latinskou Ameriku a Karibik
16. zasedání
10.–13. 11. 2008
Mexiko (Mexiko)
Koordinační skupina FAO/WHO pro Asii
16. zasedání
17.–21. 11. 2008
Denpasar (Indonésie)
CC pro inspekci importu a exportu potravin a certifikační systémy
17. zasedání
24.–28. 11. 2008
TBA (Austrálie)
CC pro hygienu potravin
1.–6. 12. 2008
TBA (USA)
TBA (To be announced): bude oznámeno
 
Na internetových stránkách CA je k dispozici řada dalších informací, např.:
* Speciální publikace, týkající se např.:
– ekologicky vyráběných potravin,
– dohledu nad dovozem a vývozem potravin a certifikačních systémů,
– značení potravin,
– hygieny potravin,
– potravin získaných pomocí moderní biotechnologie.