Bezpečnost potravin

Září – měsíc biopotravin

Vydáno: 20. 8. 2010
Autor:

TZ MZe ze dne 20.8.2010 o spuštění internetových stránek www.mesicbiopotravin.cz.

Měsíc září bude díky Ministerstvu zemědělství opět ve znamení biopotravin a ekologického zemědělství. Spolu se zemědělci a výrobci biopotravin oslavujeme příchod sklizně a doufejme i slušnou úrodu. Součástí projektu „Září – měsíc biopotravin a ekologického zemědělství 2010“ jsou i webové stránky www.mesicbiopotravin.cz, které se spouštějí právě v těchto dnech.
 
Téma, které letos bude provázet celé září je biodiverzita a jeho mottem je „Rozmanitost každým kouskem“. Chceme ukázat, že ekologické zemědělství se vyznačuje rozmanitostí, ať už v samotném pěstování a chovu zvířat, výrobě biopotravin, ale i v možnosti zapojit se do vzniku produktů například dobrovolnickou prací.
 
Kromě článků o ekologickém zemědělství, receptů z biopotravin, informací o aktuálním tématu roku a mnoho dalšího, obsahují stránky i formulář, který umožní zemědělcům, výrobcům i dalším organizátorům propagovat jejich akci mezi spotřebiteli. To je také hlavním cílem měsíce biopotravin – představit veřejnosti běžný den ekozemědělce a vysvětlit hlavní přednosti biopotravin a ekologického zemědělství.
 
Nejen webové prezentace akcí budou spotřebitelům k dispozici, ale také tištěné kalendáře, které budou k dostání v supermarketech, obchodech, v městských infocentrech a také na farmách, kam návštěvníci zavítají.
     

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe