Bezpečnost potravin

Záměr na vytvoření nového loga EU pro bioprodukty

Vydáno: 7. 5. 2009
Autor: berankova1

Evropská komise vyhlašuje mezinárodní soutěž pro studenty a absolventy výtvarných škol o návrh jednotného evropského loga pro produkty ekologického zemědělství.

Evropská komise vyhlašuje mezinárodní soutěž pro studenty a absolventy výtvarných škol o návrh jednotného evropského loga pro produkty ekologického zemědělství. Vítězný návrh bude od 1. července 2010 užíván na biopotravinách pocházejících  ze zemí EU.

S cílem zvýšit ochranu spotřebitelů a umožnit spravedlivou hospodářskou soutěž rozhodla Evropská unie o povinném užívání jednotného evropského loga na biopotravinách a dalších produktech ekologického zemědělství. Toto značení bude doplňovat či nahrazovat nyní užívané privátní či národní „bioznačky“ na všech balených biovýrobcích pocházejících z 27 zemí Evropské unie. Na rozdíl od stávajícího evropského loga, jehož užívání je dnes dobrovolné, bude označování novým BIO logem povinné.

Z tohoto důvodu vyhlašuje Evropská Komise mezinárodní soutěž o nejlepší návrh loga pro biopotraviny a další produkty ekologického zemědělství. Soutěž je určena studentům starších 18 let, studujících střední, vyšší odbornou či vysokou školu se zaměřením na studium umění, designu a obory s tímto zaměřením související (včetně oborů vizuální komunikace, mediálního designu). Soutěže se mohou zúčastnit absolventi výše uvedených škol, kteří ukončili studium v letech 2008 nebo 2009. Uzávěrka zasílání soutěžních návrhů je 25. června 2009. Hodnocení návrhů bude dvoukolové. Výběr souboru nejlepších prací provede odborná porota, o konečném vítězi pak rozhodne veřejné on-line hlasování. Cena pro vítěze je 6 000 EUR, návrh, který se umístí jako druhý, bude oceněn 3 500 EUR, za třetí místo pak výtvarník dostane 2 500 EUR. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne v Bruselu v létě 2010, ocenění v podobě šeku předá výhercům komisař pro zemědělství a rozvoj venkova.

Veškeré informace o podmínkách soutěže naleznete na www.ec.europa.eu/organic-logo nebo kontaktujte Kateřinu Čapounovou, katerina.capounova@mze.cz, tel: 221 813 073, mob: 602 651 091 nebo Helenu Poláčkovou, helena.polackova@szif.cz, tel.: 222 871 636.

kontakt: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí Ministerstva zemědělství ČR
pro předsednictví ČR v Radě EU
tel.: +420 221 813 063, GSM: +420 737 213 030; e-mail: tereza.dvorackova@mze.cz

Zdroj: http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=270&typ=1&val=44158&ids=2515