Bezpečnost potravin

Zahajuje tradiční MĚSÍC BIOPOTRAVIN

Vydáno: 1. 9. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 1.9.2010.

Jsou biopotraviny jenom módním trendem? Co přesně znamená bio a co má společného s ekologickým zemědělstvím? Jaká jsou pravidla pro biopotraviny? Co je Měsíc biopotravin a proč je letos ve znamení biodiverzity? Odpovědi nabízí už 6. ročník tradiční akce vyhlašované ministerstvem zemědělství.
Měsíc biopotravin je informativní a osvětová akce Ministerstva zemědělství ČR, která probíhá letos již pošesté. V měsíci sklizně a oslavy úrody chce ukázat, že ekologické zemědělství má co nabídnout. Během září se konají biojarmarky, dny otevřených vrat na biofarmách, exkurze do výroby a další. Kompletní seznam všech akcí a další aktuální informace najdete na webových stránkách www.mesicbiopotravin.cz.
 
Letošní ročník je ve znamení biodiverzity, tedy rozmanitosti. Je to proto, že rok 2010 byl vyhlášen Mezinárodním rokem biodiverzity. A tak je hlavní mottem tohoto ročníku „Rozmanitost každým kouskem“, které poukazuje na to, že ekologické zemědělství je bohaté nejen počtem a druhy chovaných zvířat a pěstovaných rostlin, možnostmi uplatnění pracovních sil, ale také například způsoby zpracování biopotravin.
 
Výměra ekologicky obhospodařované půdy k 20.8. t.r. přesáhla 10% z celkové zemědělské půdy ČR. „V průběhu letošního roku vzrostl také počet ekologických zemědělců o 805 subjektů na celkových téměř 3 500 zemědělců, což představuje nejvyšší absolutní nárůst od roku 1990,“ říká náměstek ministra zemědělství Juraj Chmiel. Výměra orné půdy v ekologickém zemědělství se zvýšila v roce 2010 o více než 10 000 ha na celkových 55 000 ha. Počet výrobců biopotravin vzrostl během roku o 146 subjektů na celkový počet 643 výrobců. „Výrobci v režimu bio nejčastěji zpracovávají maso, vyrábí pekařské, cukrářské a jiné moučné výrobky, převážně čerstvé pečivo, dále zpracovávají mléko a vyrábí mléčné výrobky a sýry a také zeleninové a ovocné produkty,“ doplňuje náměstek Chmiel.
 
V roce 2009 se začal prosazovat trend přímé distribuce biopotravin spojený s novou alternativní kulturou nákupu potravin a stravování. Můžeme pozorovat renesanci farmářských trhů a prodeje ze dvora. Podle mediálních ohlasů se nejvíce v loňském roce projevoval fenomén distribuce potravin prostřednictvím tzv. bedýnek.
 
Ekologické zemědělství se řídí Nařízením Rady ES č. 834/2007, které platí pro všechny země Evropské unie a také pro ty, kteří chtějí do Evropy biopotraviny dovážet. Biopotraviny jsou produktem ekologického zemědělství a také podléhají Nařízení Rady, zejména jeho částem o pravidlech označování biopotravin.
Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

Příloha: ekologické zemědělství ČR v číslech

 
Podrobné aktuální statické údaje za rok 2010 ukazuje následující tabulka:
 
1.1.2010
20.8.2010
Nárůst za leden-srpen 2010
Nárůst za leden-srpen 2010 (%)
Počet výrobců biopotravin
497
643
146
29
Počet ekofarem
2 689
3 494
805
30
Výměra zemědělské půdy v ekologickém zemědělství (ha)
398 407
442 869
44 462
11
Podíl ekologického zemědělství na celkové výměře zemědělské půdy (%)
9,38
10,42
1,04
 
Výměra orné půdy (ha)
44 906
54 941
10 035
22
Výměra trvalých travních porostů (ha)
329 232
363 667
34 435
10
Výměra trvalých kultur (sady) (ha)
3 678
4 650
972
26
Výměra trvalých kultur (vinice) (ha)
645
595
-50
-8
Výměra trvalých kultur (chmelnice) (ha)
8
7
-1
-12
Ostatní plochy (ha)
19 890
19 009
-881
-5

Září – měsíc biopotravin
Analýza sektoru ekologické produkce potravin v EU