Bezpečnost potravin

Žádosti o dotace z Operačního programu Rybářství na další opatření bude možno podávat v rámci 5. kola v únoru 2010

Vydáno: 20. 1. 2010
Autor:

Tisková zpráva MZe ze dne 20.1.2010.

V rámci pátého kola Operačního programu Rybářství budou moci žadatelé předkládat i žádosti o dotace na projekty v opatření 3.1. Společné činnosti, záměr a) Zdokonalení odborných znalostí pracovníků v odvětví rybářství a opatření 3.3. Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampaně, záměr b) Propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006. Páté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bylo ministrem zemědělství již vyhlášeno a bude zahájeno 18.2. 2010 a ukončeno 8.3.2010 ve 13 hodin.
 
Pravidla pro poskytování dotací na projekty v opatřeních 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) schválil 13.1.2010 ministr zemědělství Jakub Šebesta.Dotace je určena v opatření 3.1. na zvyšování odborných znalostí v odvětví rybářství, tj. pořádání konferencí a seminářů či vydávání odborných publikací a výukových materiálů. V opatření 3.3. podpora směřuje především na širokou informovanost zákazníka v návaznosti na požadavky zdravé výživy a zdravého životního stylu ve vztahu k produktům akvakultury a na zvyšování informovanosti zákazníků především v regionálních reklamních kampaních a prezentaci produktů a rybářství na veletrzích a výstavách.
 
Obě opatření, na něž budou v rámci pátého kola žádosti o dotace přijímány, jsou zaměřena na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k posílení konkurenceschopnosti rybářského odvětví.
 
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude probíhat v období od 18. února 2010 do 8. března 2010 do 13 hodin. Žádosti o dotace z OP Rybářství na opatření 3.1. záměr a) a 3.3. záměr b) budou poprvé na regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu přijímány pouze prostřednictvím Portálu farmáře.
 
Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství. Na těchto stránkách naleznete i všechny informace, týkající se Portálu farmáře.
 
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe