Bezpečnost potravin

Žádné pokroky ohledně nutričních profilů

Vydáno: 8. 11. 2007
Autor: pospisilova

Z vědeckého shromáždění EFSA v Parmě zatím nevyplynula zásadní rozhodnutí ohledně nutných pravidel pro používání tvrzení.

Vědecké shromáždění úřadu EFSA k problematice nutričních profilů potravin v EU se konalo začátkem října 2007 v Parmě. Shromáždění přivedlo dohromady zástupce členských států, výrobců, distributorů, spotřebitelů a zdravotních orgánů. Podle EFSA je problém, že Komise a členské státy chtějí politické rozhodnutí, zatímco EFSA usiluje o vědecký přístup k věci.
Situaci ztěžuje, že neexistují evropská stravovací doporučení. Doporučení WHO sice uvádějí, kolik tuku, cukru či soli může člověk přijmout, ale problém je, jak tyto požadavky aplikovat na jednotlivé potraviny.
Jednání se rozdělilo do pracovních skupin (workshopy), které pracovaly na následujících tématech:
         zda mají být profily stanoveny napříč potravinami nebo po kategoriích (většina je pro kategorie, které však budou muset být obtížně definovány; a systém s příliš mnoha kategoriemi bude velmi komplikovaný)
         identifikace kritických nutrientů,
         bodový systém nebo systém limitů,
         testovací metody.
Účastníci byli vesměs zklamáni nedostatečnou připraveností úřadu EFSA k rozpracovávání problému. Práce ve workshopech nebyla efektivní, protože skupiny byly rozděleny podle témat, která na sebe navazují a vycházejí jedno z druhého. Bez rozhodnutí o základních otázkách jsou vedeny stále stejné diskuse.
Je sporné, zda je možné, aby byly nutriční profily definovány mezními hodnotami jednotlivých složek, protože pak by stačil gram navíc, aby jinak zdravá potravina neprošla.
Pokud by se stanovil jednotný limit pro sůl ve všech potravinách, většina běžného pečiva by nemohla uvádět zdravotní tvrzení kvůli přirozenému obsahu soli. Tam je třeba přihlížet k významu potraviny ve stravě.
Z hlediska zdravotních tvrzení by neměly přicházet v úvahu všechny potraviny. Ale jak vymezit, které potraviny jsou skutečně žádoucí? Jak zajistit, aby to nebylo politické ale vědecké rozhodnutí?
Alespoň, že existují jednoznačně příznivé skupiny potravin jako je např. čerstvé ovoce. Naopak by nikdo neměl uvažovat o použití zdravotních tvrzení na máslové sladké pečivo.
Když budou stanoveny nutriční profily pro skupiny výrobků (např. pro masné výrobky), jak toto bude aplikováno na jednotlivé výrobky?
A co s pokrokem ve vývoji receptur. Křupky na jedné straně nejsou považovány za zdravé, na druhé straně mohou být zdrojem PUFA a mohou mít výrazně snížený obsah soli.
Na webových stránkách úřadu EFSA lze získat informace o jednání na základě přihlášení.