Bezpečnost potravin

Začala platit nová směrnice o strojním zařízení

Vydáno: 12. 7. 2010
Autor:

Směrnice 2006/42/ES, která nahradila směrnici 98/37/ES, zpřísňuje proces posuzování shody a rozšiřuje zodpovědnost i na firmy, které zařízení kompletují.

Od začátku roku 2010 (přesněji od 29. prosince 2009) je třeba v EU splňovat  požadavky nové směrnice 2006/42/ES, která nabyla účinnosti 29. 6. 2009 a nahradila směrnici 98/37/ES.

Nová směrnice platí nejen pro přímé výrobce strojních zařízení, ale i pro samotné firmy, které si zařízení kompletují, pokud nemají zodpovědnost výrobce stanovenou ve smlouvě při nákupu zařízení. Posouzení shody musí být provedeno pro kompletní výrobní zařízení, nejen pro jednotlivé stroje. Obtížnější je to při kompletaci strojů různých výrobců.

Podle dřívější směrnice získal výrobce zařízení značku CE na základě provedení vlastní analýzy nebezpečí a prohlášení o konformitě s požadavky. Podle nové směrnice musí proběhnout proces posouzení shody s požadavky (čl. 12), k němuž patří analýza rizik. V  dokumentech každého zařízení musí být obsaženy veškeré údaje včetně těch, které jsou k dispozici jen certifikačnímu orgánu.

Tradičně jsou ve směrnici obsaženy požadavky na čistitelnost zařízení. Pozornost je věnována spojovacím prvkům (nesmí být možné je ztratit), kterými jsou upevněny kryty nebezpečných míst.

Konkretizaci požadavků na určitá zařízení zajišťují  normy CEN, které jsou k tomuto účelu vypracovány a schvalovány všemi evropskými státy. Při jejich použití je pro výrobce zařízení snadnější vytvořit bezpečnostní koncepci.


Brot + Backwaren, 59, 2010, č. 3, s. 38-39


Předcházející informace:

Přepracovaná směrnice pro strojní zařízení