Bezpečnost potravin

Za srpen pokuty za milion a půl

Vydáno: 22. 9. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 22.9.2009.

Přestože nelze hovořit o tom, že by hlavním smyslem státního veterinárního dozoru bylo udělovat pokuty, krajské veterinární správy zahájily v srpnu 79 správních řízení a udělily pokuty ve výši 1 507 200 Kč.

Za poslední roky se roční výše uložených pokut při kontrolách welfare, ve zpracovatelských závodech, či při uvádění potravin živočišného původu do oběhu, tj. do tržní sítě, pohybují okolo 16 milionů korun. Z tohoto pohledu lze říci, že uplynulý měsíc srpen byl „průměrný“. Od počátku roku (leden až srpen) bylo uloženo pokut za 9 456 000 Kč.

Zhruba lze uvést, že je zaznamenatelný meziroční pokles ukládaných pokut v řádu statisíců. Svědčí to o lepší osvětě, lepší uvědomělosti chovatelů i zpracovatelů, a zajisté o stále lepší úrovni státního veterinárního dozoru. Hlavním cílem státního veterinárního dozoru je problémům předcházet.

Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR