Bezpečnost potravin

Za 8 let milion čtyři sta tisíc vyšetřených na BSE

Vydáno: 9. 4. 2009
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 8.4.2009.

Od počátku roku 2001 se u nás vyšetřuje na BSE, do letošního posledního března bylo vyšetřeno 1 408 785 skotu a na toto množství bylo 29 pozitivních případů.
 
Již se mohlo pomalu zdát, že důsledné vyšetřování všech porážených kusů nad 30 měsíců bude zbytečné. Není tomu tak. I v ostatních členských zemích EU se postupuje stejně a sporadické výskyty potvrzují, že pozornost věnovaná BSE je na místě.
 
Stejně tak je i nadále správné trvat na zákazu využívání masokostních mouček ke krmení hospodářských zvířat, přežvýkavců zejména. Poslední výskyty pozitivních zvířat byly v ČR zaznamenány 19. 12. 2007 a posléze 25. 3. 2009. Nelze tedy nějaký obdobný případ vyloučit, zdá se, ani v budoucnu, i když to je málo pravděpodobné.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR