Bezpečnost potravin

Z trhu byl stažen výrobek s melaminem

Vydáno: 6. 3. 2009
Autor:

Tisková zpráva SZPI ze dne 6.3.2009.

Státní zemědělská a potravinářská inspekce již od září loňského roku provádí kontroly zaměřené na potraviny původem z Číny kvůli možnému výskytu melaminu. U všech potenciálně rizikových potravin je pak laboratorně ověřován obsah této chemické látky. Laboratorní analýzy nyní potvrdily nadlimitní obsah melaminu, a sice ve výrobku Orientální mix – obalované arašídy s kukuřičnými snacky (balení 225g, datum minimální trvanlivosti 14 JUL 2009, označení šarže 1/9034/8). Dodavatelem potraviny pro obchodní řetězec Ahold byla holandská firma Menken Orlando B.V., potravina však byla vyrobena v Číně.

Inspekce nařídila z důvodů předběžné opatrnosti stažení všech dovezených šarží výrobku. Řetězec Ahold zodpovědně spolupracuje a začal tato opatření plnit neprodleně, proto by již kontaminovaná šarže neměla být na trhu. Stanovený limit na melamin byl však ve výrobku překročen jen velmi mírně, potravina tedy nepředstavuje akutní zdravotní riziko. Celkově bylo staženo 4528 kusů této šarže. 

K dnešnímu dni provedla Státní zemědělská a potravinářská inspekce kvůli melaminu přes 3 200 kontrol. Zároveň inspekce kontroluje všechny dodávky rizikových potravin z Číny přímo na hranicích při vstupu na evropský trh. Celkem bylo odebráno přes 40 vzorků potravin, s tím, že Orientální mix je první úředně odebranou potravinou na území ČR, u které bylo zjištěno překročení povoleného limitu.

Zpracovala: Martina Šmídtová, tisková mluvčí SZPI, 6. 3. 2009

Zobrazení výrobku

ICBP informuje o melaminu

Další informace o melaminu: zadejte heslo “melamin” v aplikaci Vyhledávání (viz levá svislá lišta)