Bezpečnost potravin

Z prvního dne veterinárního kongresu v Brně

Vydáno: 9. 4. 2008
Autor:

Tisková zpráva SVS ČR ze dne 9.4.2008.

Dnes zahájil v Brně na Výstavišti Milan Malena, ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR, letos již třetí Středoevropský veterinární kongres.
 
Na jeho organizaci se podílejí Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Komora veterinárních lékařů ČR a Státní veterinární správa ČR. To, že tento kongres navazuje na mezinárodní veterinární veletrh Animal VETEX, považuje Milan Malena za velmi dobrou volbu, neboť vyšší účast veterinárních lékařů a odborníků na jednom místě si lze těžko představit.
 
Hlavními tématy veterinárního kongresu jsou letos léky, konkrétně léková politika, problematika mediakce krmiv, dále pak aktuální zoonózy, jako salmonelózy či kampylobakteriózy a fungování veterinárního dozoru v zemích EU.
 
Z hlediska státního veterinárního dozoru lze považovat za velmi důležitou problematiku veterinárních léčiv. Veterinární léčivé prostředky chápe státní veterinární dozor jako prostředek k zabezpečení zdraví zvířat, který však může skýtat i jisté riziko z hlediska obsahu možných reziduí v potravinách živočišného původu. Proto je nanejvýš vhodné usilovat o to, aby zodpovědnost za používání veterinárních léků byla i nadále na veterinárních lékařích.
 
Ve svém úvodním slově Milan Malena zdůraznil mimo jiné jak je důležitá a prospěšná spolupráce na úrovni státního veterinárního dozoru jak mezi sousedními zeměmi, tak na úrovni „domácí“, se soukromými veterinárními lékaři. Žádoucím důsledkem této dobré spolupráce pak je nejen zdraví zvířat, jejich dobrá pohoda, ale především, zdraví lidí. O tom jsme se mohli v poslední době přesvědčit díky informacím kolegů o závadném drůbežím z Polska, které se tak do tržní sítě nedostalo, nebo na příkladu kontrolní akce vejce, kdy nebylo propuštěno do obchodů přes milion kusů neodpovídajících vajec, anebo na příkladu systému rychlého varování (RASFF), díky kterému jsme se dozvěděli, že potenciálně závadná mozzarella se do ČR vůbec nedostala.  
 
Podle Milana Maleny je dobře, že se při této příležitosti setkají jak odborníci, tak reprezentanti veterinárního dozoru ze sousedních ale i vzdálenějších států, například z Nizozemska, Litvy, Ukrajiny, Chorvatska, Srbska a zejména pak ze Slovinska, země, která v současné době předsedá EU.
 
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR