Bezpečnost potravin

Z čeho pochází estrogenní aktivita v minerálních vodách?

Vydáno: 22. 7. 2009
Autor:

Z kalkulace migrace xeno-estrogenů z plastových obalů do minerální vody vyplývá, že je vyloučeno, aby tato migrace byla důvodem zjištěné estrogenní aktivity 75 ng/l EEQ.

Nedávno se objevila zpráva, že v minerálních vodách byla zjištěna estrogenní aktivita v ekvivalentech estradiolu (EEQ) až 75 ng/l, a tak ve Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung bylo zjišťováno, zda tato konmtaminace mohla být způsobena migrací nějakých endokrinních disruptorů z obalů. Byla zkoumána migrace nonylfenolu, bisfenolu A a DEHP a pro porovnání i migrace estradiolu, i když jeho použití při výrobě obalů nepřichází v úvahu.
Bylo vypočteno, že k tomu, aby se migrací dostaly do vody látky s estrogenní aktivitou odpovídající estradiolu, musely by být v obalovém materiálu přítomny v μg-množstvích. Vzhledem k tomu, že látky s estrogenním účinkem (nonylfenolu, bisfenolu A), které přicházejí v úvahu v plastech (xeno-estrogeny) vykazují aktivitu 5000 resp 1500krát nižší, musel by jejich obsah v plastech být ještě o tento násobek vyšší. Tak vysoké koncentrace však v plastech nikdy nebyly nalezeny. Na základě dosavadních znalostí o migraci je tedy vyloučeno, aby estrogenní aktivita ve vodě byla způsobena migrací látek z plastových lahví či uzávěrů.


Dtsch. Lebensm. Rdsch., 105, 2009, č. 5, s. 315-318

Objednávka kopie článku