Bezpečnost potravin

XXXIX. symposium o nových směrech výroby a hodnocení potravin

Vydáno: 19. 5. 2008
Autor:

Uskuteční se ve dnech 26.-28.5.2008 ve Skalském Dvoře u Bystřice nad Pernštejnem. Je k dispozici sborník z ročníku 2007.

Je k dispozici předběžný program symposia. Zájemci o sborník příspěvků (na CD Rom) z XXXVIII. symposia (Skalský Dvůr, 21.–23. 5. 2007) se mohou obrátit na Ing. Marii Holasovou z VUPP (Marie.Holasova@vupp.cz).