Bezpečnost potravin

World Mycotoxin Forum 2010

Vydáno: 30. 9. 2010
Autor:

Konference, která se uskuteční ve dnech 8.–10.11.2010 v Noordwijkerhout (Nizozemí).

V pořadí již 6. konference WMF se bude zaměřovat na nejnovější vývoj v boji s mykotoxiny. Konference bude klást hlavní důraz na změnu klimatu a na bezpečnost potravin. Konference v roce 2010 se bude rovněž zabývat rostlinnými toxiny a mořskými biotoxiny.
V rámci 6. konference se uskuteční speciální zasedání FAO, WHO a ILSI Europe. Uvedené organizace zde budou prezentovat své aktivity (realizované i připravované) v oblasti mykotoxinů.

Program konference. Další informace o konferenci jsou k dispozici zde.

 
Zdroj: CONffIDENCE (projekt 7. rámcového programu V&V v EU)