Bezpečnost potravin

Workshop zaměřený na estery 3-MCPD (kontaminanty potravin)

Vydáno: 21. 11. 2008
Autor:

Workshop organizovaný Evropskou komisí a ILSI Europe se uskuteční 5.–6.2.2009 v Bruselu (Belgie).

Estery 3-MCPD se vyskytují v řadě typů potravin a potravinových složek, zvláště pak v rostlinných olejích. Ačkoliv neexistuje žádný důkaz o negativním vlivu esterů 3-MCPD obsažených v potravinách na zdraví člověka, sílí obava z nepřímého účinku těchto sloučenin, neboť působením lipáz v trávicím traktu se z těchto esterů uvolňuje volný 3-MCPD.
Informace o vytváření esterů 3-MCPD během výroby potravin a potravinových složek jsou poměrně nové. V prosinci 2007 zahájili ve Federálním institutu pro posuzování rizik v Německu (viz BfR) posuzování dietetických esterů 3-MCPD. U kojenců na umělé kojenecké stravě se předpokládá expozice až 20 násobným dávkám denního tolerovatelného příjmu (TDI) 3-MCPD. Dospělý člověk konzumující denně 100 g rostlinného oleje přijímá až pětinásobek TDI 3-MCPD. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal stanovisko k esterům 3-MCPD dne 28.3.2008.
Studie provedené v nedávné době naznačují, že ve zpracovaných potravinách vyrobených z cereálií, kávy, ryb, masa, brambor, ořechů a rafinovaných olejů může docházet ve velkém k tvorbě esterů 3-MCPD. Rafinované oleje obsahují nejvyšší množství chloresterů, a proto výrobky, které používají tyto složky ve svých recepturách (např. kojenecká výživa) nebo se používají během vaření/výroby (např. bramborové výrobky), mají zvýšené hodnoty vázaného 3-MCPD.
Na základě současné úrovně poznatků je obtížné určit jaký je aktuální vliv chloresterů v potravinách na lidské zdraví. V současné době chybí toxikologické údaje a údaje o expozici jsou omezené. To brání tomu, aby riziko z chloresterů 3-MCPD bylo správně posouzeno. Společný výbor expertů FAO/WHO pro potravinářská aditiva a kontaminanty (JECFA) doporučil, aby se prováděly v této oblasti další studie.
 
Evropská komise a dvě sekce ILSI Europe (sekce pro posuzování rizika z chemických látek v potravinách a sekce pro sloučeniny vznikající při výrobě potravin/přírodní toxiny) organizují ve dnech 5.–6. února 2009 v Bruselu (Belgie) workshop, který se bude zabývat problematikou esterů 3-MCPD. Uvedená akce je určena pro zástupce kontrolních orgánů, akademické a výrobní sféry. Workshop se bude zabývat následujícími oblastmi:
 
– Zhodnocením všech dostupných údajů potřebných pro posouzení rizika.
– Stanovením, které klíčové údaje chybí pro to, aby se provedlo posouzení rizika.
– Definováním experimentální výzkumné strategie, která povede k zaplnění informačních mezer.
– Návrhem akčního plánu.
 
 
Pozn.: Na Vysoké školech chemicko-technologické v Praze sledovali výskyt esterů 3-MCPD v mateřském mléku. Více informací zde.