Bezpečnost potravin

Workshop projektu ENFI

Vydáno: 18. 6. 2007
Autor: pospisilova

Potravinářská komora ČR pořádá v pátek 29. června 2007 workoshop projektu ENFI

Workshop projektu ENFFI (The European Network for Financing Food Innovation) – Praha, 29. června 2007

Potravinářská komora ČR pořádá v pátek 29. června 2007 workshop projektu ENFFI

(The European Network for Financing Food Innovation).

ENFFI projekt mapuje pro Evropskou komisi bariery financování inovací malých a středních podniků v potravinářství v EU, více na webových odkazech uvedených níže.

 

Workshop se uskuteční v  pátek 29.6.2007 v hotelu Olympik, Sokolovská 138, Praha 8 (sál Athena). Podrobnosti jsou uvedeny v přiložené pozvánce.

Jednací jazyk je angličtina.

11:30 – 12:00 h

Registrace

12:00 – 13:00 h

Oběd

13:00 – 13:30 h

Uvítání a prezentace ENFFI

13:30 – 15:00 h

Financování inovací

15:00 – 15:20

Přestávka

15:20 – 16:30

Pracovní skupiny

16:30 – 16:45

Shrnutí

 
Kontakt pro bližší podrobnosti:

Josef Vačkář
Potravinářská komora ČR
Počernická 96/272
108 03 Praha 10
e-mail: vackar@foodnet.cz
tel.: 608 420 226

Odkazy na projekt :

http://www.foodnet.cz/slozka/?jmeno=ENFFI&id=678&foodnet=b62d86a01efb18a597e83809bff85155

http://www.europe-innova.org/index.jsp?type=page&lg=en&from=child&classificationId
=5038&classificationName=ENFFI&cid=5124&parentClassificationId=
4960&parentClassificationName=Financing%20Networks&parentContentId=5116

http://www.foodnet.cz/files/File/2006/ENFFI_Newsletter_November%202006.pdf

 

Program :