Bezpečnost potravin

Workshop k výzkumným projektům EU

Vydáno: 7. 1. 2010
Autor:

Prezentace z workshopu organizovaného EFFoST dne 10.11.2009 v Budapešti (Maďarsko).

Dne 10.11.2009 se uskutečnil v Budapešti workshop Evropské federace pro potravinářské vědy a technologie (EFFoST), na kterém byly prezentovány výsledky některých projektů řešených v 6. a 7. rámcovém programu V&V v EU (PathogenCombat, NovelQ, AgriFoodResults aj.). Tato akce se konala v rámci konference organizované EFFoST.
 
Prezentace:
Přivítání na workshopu zaměřeném na výzkumné projekty EU
Využití počítačové tomografie v průmyslu jako nedestruktivní technologie ke zvýšení bezpečnosti a kvality potravin
Řešení problému potravinových patogenů prostřednictvím objasňování jejich chování v potravinovém řetězci
Hygienická výroba potravin použitím holistického přístupu
AgriFoodResults: evropská iniciativa za lepší využití výsledků agro-potravinářského výzkumu
iCARE: zamezování akumulaci nově vytvořených kontaminantů s cílem snížit jejich vliv na zdraví
NovelQ: vývoj a demonstrace technologií výroby potravin nového typu
Rychlé určování kvality vepřového masa pomocí NIRS
Vyšší konkurenceschopnost optimalizací komunikace v chladírenském řetězci
HighTechEurope – první evropská síť excelence pro zavádění technologií nového typu do výroby potravin