Bezpečnost potravin

Workshop k potravinám nového typu

Vydáno: 1. 9. 2008
Autor:

Na půdě Evropského parlamentu se uskuteční workshop k PNT dne 10. září 2008. Program workshopu.

Evropská komise schválila návrh revidovat nařízení (ES) č. 258/97 o potravinách nového typu (PNT). Cílem této revize je zlepšit přístup nových a inovačních potravin na trh v EU a to při zachování vysoké úrovně ochrany spotřebitele a zajištění bezpečnosti potravin. Podle návrhu nařízení by PNT měly podléhat centralizovanému postupu schvalování. Pro potraviny, které se v EU tradičně neprodávají, ale které se bezpečně používají v třetích zemích, bude zaveden notifikační postup.
 
Přehled prezentací, které jsou zařazeny na program workshopu:
– Nanotechnologie u potravin: sny nebo realita?
– Posuzování bezpečnosti PNT v EFSA
– Chemická kvalita u PNT: potřeby a omezení
– Práva a očekávání spotřebitelů
– Dopad PNT na zdraví
 
 
Pozn.: Centrum hygieny potravinových řetězců (CHPŘ), které poskytuje zázemí pro Vědecký výbor pro potraviny, vypracoval k problematice PNT studii.
Přehled vyjádření Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) vydaných k jednotlivým PNT viz panel NDA. V kolonce “By Opinion” se zvolí NDA-Novel Foods a zvolí se rovněž rok, od kterého se vydaná stanoviska požadují.