Navštivte také

Předchozí reklama
Následující reklama
Počet záznamů: 12
Navštivte také: MZe ČR – Bezpečnost potravin
MZe ČR – Bezpečnost potravin
Navštivte také: Ministerstvo zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Navštivte také: Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Navštivte také: Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa ČR
Navštivte také: Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Navštivte také: Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Evropský úřad pro bezpečnost potravin
Navštivte také: Státní zdravotní ústav
Státní zdravotní ústav
Navštivte také: Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Meziresortní komise pro řešení jódového deficitu
Navštivte také: Kancelář WHO v České republice
Kancelář WHO v České republice
Navštivte také: Víš co jíš? (informace o výživě)
Víš co jíš? (informace o výživě)
Navštivte také: Knowledge Junction EFSA
Knowledge Junction EFSA
Navštivte také: Evropská rada pro informace o potravinách
Evropská rada pro informace o potravinách

Přidat článek Workshop EFSA: malé částice a nanočástice v potravinách do kategorie

Aktuality KM EFSA > Aktuality KM EFSA

Workshop EFSA: malé částice a nanočástice v potravinách

Vydáno: 17.1.2022
Tisk článku
Autor: KM EFSA
On-line, 31. 3. – 1. 4. 2022

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) zveřejnil v srpnu 2021 "Pokyny k technickým požadavkům pro regulované aplikace potravin a krmiv pro stanovení přítomnosti malých částic včetně nanočástic" (Guidance on Particle - Technical Requirements) a aktualizovanou verzi "Pokynů k posuzování rizik nanomateriálů, které se mají používat v potravinovém a krmivovém řetězci: zdraví lidí a zvířat" (Guidance on Nano - Risk Assessment).

Tyto pokyny aktualizují požadavky na informace pro žadatele, kteří žádají o schválení výrobku pro uvedení na trh nebo obnovení jeho platnosti v oblastech spadajících do působnosti úřadu EFSA, jako jsou potravinářské/krmné přídatné látky, materiály přicházející do styku s potravinami, nové potraviny a účinné látky pesticidů.

Je třeba poznamenat, že EFSA může obdržet dva typy žádostí: 1) materiály, které splňují definici umělých nanomateriálů nebo nanoforem; 2) konvenční materiály, které nesplňují definici umělých nanomateriálů nebo nanoforem, ale mohou obsahovat malé částice včetně částic v nanorozměrech.

Nové Pokyny k částicím - technické požadavky podporují žadatele při prokazování, že materiál neobsahuje frakci nanočástic, nebo pokud je frakce zjištěna, při rozhodování, zda materiál vyžaduje zvláštní posouzení vlastností v nanoměřítku, či nikoli. Pokyny uvádějí způsoby hodnocení, které potvrzují, zda postačuje konvenční posouzení rizik, nebo zda by mělo být provedeno specifické posouzení rizik na nanoúrovni podle aktualizované verze Pokynů pro hodnocení rizik na nanoúrovni.

On-line webinář 31. 3. – 1. 4. 2022

Úřad EFSA vyzývá žadatele, laboratoře provádějící studie, konzultanty a další zúčastněné strany, aby se aktivně zapojili do diskuse, podělili se o své zkušenosti a diskutovali o osvědčených postupech pro provádění nových požadavků pokynů nákladově efektivním způsobem.

Seminář je určen zejména zúčastněným stranám a odborníkům, kteří připravují dokumentaci týkající se
potravinářských/krmivářských přídatných látek, materiálů přicházejících do styku s potravinami, nových potravin a pesticidů, jež mají být posouzeny úřadem EFSA a regulačními hodnotiteli rizik.

On-line registrace je otevřená do půlnoci 7. 3. 2022.

Zdroj: EFSA

Tyto stránky provozuje Ministerstvo zemědělství © 2021