Bezpečnost potravin

WILDTECH: výzkumný projekt EU

Vydáno: 19. 10. 2009
Autor:

Projekt zaměřený na nové technologie pro sledování objevujících se a znovu se objevujících infekcí u divoké zvěře.

Onemocnění přenášená z divoké zvěře na člověka mají vliv na život mnoha lidí. Evropská komise podpořila částkou 6 milionů EUR projekt v 7. rámcovém programu V&V v EU (ve 2. prioritě: potraviny, zemědělství a rybářství a biotechnologie), který se bude řešit pod názvem WILDTECH (Technologie nového typu pro sledování objevujících se a znovu se objevujících infekcí divoké zvěře).
V rámci projektu se bude vytvářet nástroj, který má pomoci zdravotnímu sektoru předpovídat a zvládat hrozby onemocnění z divoké zvěře. Systém bude také posuzovat riziko pro člověka a domestikovaná zvířata.
Nejnovější údaje naznačují, že 61 % známých patogenů jsou zoonózy (onemocnění, která se přenášejí ze zvířat na člověka). Není k dispozici dostatek informací, které by pomohly určit, jak jsou tato onemocnění rozšířená u divoké zvěře. Projekt se bude zabývat přenosem onemocnění na člověka a jejich šířením.
Na řešení projektu se bude podílet 13 členné konsorcium pod vedením University of Nottingham (Velká Británie). Celkem 12 řešitelů (z akademické i průmyslové sféry) je z Evropy (Chorvatsko, Francie, Německo, Řecko, Nizozemí, Švédsko, Velká Británie), jeden řešitel je z Kanady (University of Saskatchewan).
Projekt byl spuštěn v červenci 2009 a poběží do konce roku 2012. Partneři iniciovali také spolupráci se Světovou organizací pro zdraví zvířat (OIE) a vládními agenturami. Cílem projektu je vytvořit systém, který bude mít celosvětový dopad.
 
Zdroj: Cordis