Bezpečnost potravin

Whole Grain Global Summit 2009

Vydáno: 12. 3. 2009
Autor: berankova1

3. celosvětová konference na téma „celé zrno“ proběhne 25.-27.3. 2009 v Newcastle ve Velké Británii.

Tato konference je odrazem vzrůstajícího mezinárodního zájmu o celozrnný výzkum (V roce 2001 proběhl 1.ročník ve Finsku a v roce 2005 2.ročník na Univerzitě v Minnesotě, USA.). Zdravotní výhody celých zrn jsou dobře známy, množství vědeckých publikací na toto téma roste exponenciálně.
Konference bude zaměřena na nutriční aspekty celých zrn, na problémy spotřebitelů, na technologické aspekty výroby celozrnných surovin a výrobků, na problémy při výrobě chutných celozrnných výrobků, na problémy při předávání zdravých složek celých zrn do konečného výrobku a na analytické metodiky týkající se celých zrn.
Více informací na: http://www.cerealsandeurope.net/

World Grain, 26, 2008, č.11, s.8