Bezpečnost potravin

Welfare Quality®: výzkumný projekt EU

Vydáno: 3. 7. 2009
Autor:

Závěrečná konference k projektu se uskuteční v Uppsale (Švédsko) ve dnech 8.–9. října 2009.

V rámci švédského předsednictví EU se uskuteční ve spolupráci se švédským ministerstvem zemědělství konference subjektů zainteresovaných ve výzkumné projektu Welfare Quality®.
Projekt, na jehož řešení přispěla Evropská komise, běžel od roku 2004. V rámci projektu se vyvíjel vědecky podložený systém hodnocení kvality welfaru, jak dobře je pečováno o dobytek na farmách, a hledaly se cesty, jak získané informace předávat zpět na farmy, spotřebitelům a jiným subjektům. 
Hlavním tématem konference bude, jak zlepšit globální welfare zvířat.

* Účast na konferenci je bezplatná, účastníci si hradí pouze náklady na cestu a ubytování.

* Více informací o projektu Welfare Quality® lze získat na www.welfarequality.net.
* Více informací o závěrečné konferenci v Uppsale.