Bezpečnost potravin

Webinář o možnostech financování v pracovním plánu EFSA 2024

Vydáno: 15. 11. 2023
Autor: KM EFSA

Každý rok provádí EFSA část své vědecké práce ve spolupráci s externími stranami. Tato práce je zajišťována externě prostřednictvím výzev k podávání grantů nebo nabídkových řízení. Strategie EFSA 2027 předpokládá posílení úlohy partnerství s příslušnými organizacemi v členských státech, Norsku a na Islandu, zejména pokud jde o: 

  • poskytování vědeckého poradenství, které je úřad EFSA povinen poskytovat správcům rizik a tvůrcům politik v EU; a
  • připravenost na budoucí výzvy v oblasti posuzování rizik a regulační potřeby. 

Tuto strategickou ambici posiluje nedávná změna zřizovacího nařízení EFSA, která podporuje větší zapojení příslušných organizací členských států do práce EFSA a klade důraz na zajištění udržitelnosti systému EU pro posuzování rizik. 

Práce EFSA, která je zajišťována externě, zahrnuje celé spektrum činností EFSA, od podpory vypracování zpráv nebo vědeckých stanovisek k posuzování regulovaných žádostí o přípravky až po podporu shromažďování a sdílení údajů, až po vypracování nebo zlepšení pokynů týkajících se metodik posuzování rizik až po několik příkladů. 

Aby EFSA představil svou strategii partnerství, možnosti spolupráce (tj. očekávané výzvy k podávání grantů a nabídkové řízení) ve svém návrhu pracovního plánu pro rok 2024 a odpovídající správní a finanční rámec, organizuje 2,5hodinový webinář. Cílem akce je informovat i) o oblastech, v nichž EFSA zahájí možnosti financování v letech 2024–2025, a ii) o způsobu, jakým mohou zúčastněné strany vyjádřit zájem o spolupráci s EFSA. 

Cílem on-line informační schůzky je poskytnout účastníkům: 

  • poznatky o strategickém záměru EFSA posílit vědeckou spolupráci s příslušnými organizacemi v členských státech; 
  • přehled typů outsourcingu, které EFSA používá ke spolupráci s partnery, včetně nejnovějšího vývoje, který snižuje administrativní zátěž žadatelů v souvislosti s výzvami EFSA; 
  • informace o návrhu plánu na rok 2024 pro výzvy k podávání grantů a zadávání veřejných zakázek. 

Veškeré informace k akci, vč. programu a přístupu k registračnímu formuláři najdete zde.

Upozorňujeme, že registrace může být ukončena, jakmile bude dosaženo maximálního počtu účastníků, nebo nejpozději do 30. listopadu 2023 ve 12:00 SEČ. 

Po ukončení registrace budou způsobilí účastníci informováni a obdrží odkaz na účast. 

Zdroj: EFSA