Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Použití XETA v hodnotící strategii podle vodítek ECHA/EFSA pro endokrinní disruptory

Vydáno: 13. 1. 2021
Autor: KM EFSA

On-line, 1. února 2021, 15:00-16:00 hod.

Při rozhodování o endokrinně-disruptivních vlastnostech pesticidu či biocidu by měly být zváženy všechny dostupné informace a metodiky.

Účelem připravovaného webináře je vysvětlit, jak využívat novou testovací metodiku XETA (Xenopus Eleutheroembryonic Thyroid Assay), kterou publikovalo OECD v roce 2019, ve hodnotící strategii podle vodítek ECHA/EFSA.

Přístup k on-line registraci a další informace naleznete na webu EFSA.

Během semináře budou mít účastníci možnost klást doplňující dotazy, které bude EFSA zodpovídat ústně nebo písemně po akci. Záznam webináře EFSA zveřejní na svých webových stránkách.

Po webináři bude zveřejněn dodatek k vodítkům ECHA/EFSA. Názory získané v průběhu webináře budou v dodatku zohledněny.

Zdroj: EFSA