Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: Posuzování alternativních metod zpracování VŽP

Vydáno: 1. 11. 2022
Autor: benes

On-line, 1. 12. 2022, 14:-16:00 hod.

On-line, 1. 12. 2022, 14.-16:00 hod.

Na tomto webináři budou popsány postupy týkající se provádění nařízení (EU) 2019/1381 o transparentnosti, předkládání žádostí, posuzování důvěrnosti a sanitace obsahu* zavedené v EFSA. Poskytne také praktické pokyny založené na získaných zkušenostech a zásadách, které je třeba zvážit při podávání žádostí o alternativní metody zpracování vedlejších živočišných produktů (VŽP) nebo získaných produktů.

K účasti na webináři jsou zváni zástupci hospodářských subjektů, malých a středních podniků a všechny další zainteresované strany. Účastníci mohou při registraci a v průběhu webináře pokládat dotazy. Po skončení akce bude záznam a prezentace k dispozici na internetových stránkách EFSA.

Registrace je možná on-line do 30. 11. 2022 prostřednictvím webu EFSA.

* Sanitací obsahu se rozumí proces maskování nebo odmaskování vědeckých údajů, studií a dalších informací, včetně osobních údajů, v souladu s žádostí o zachování důvěrnosti nebo rozhodnutím.

Zdroj: EFSA