Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: nástroje pro rychlé hodnocení rizik při epidemiích onemocnění zvířat

Vydáno: 9. 11. 2017
Autor: KM EFSA

27. listopadu 2017

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) připravuje webinář týkající se tří nástrojů pro rychlé hodnocení rizik, které mohou být použity v členských státech v případě náhlé epidemie onemocnění zvířat:

·        The Method for INTegrated risk assessment (MINT-risk), vyvinutý Central Veterinary Institute (součást Wageningen University, Holandsko), umožňující hodnocení a risk-ranking rizik onemocnění přenosných vektory;

·        Nástroj vyvinutý National Veterinary Institute of Sweden k určování pravděpodobnosti zavlečení patogenů a expozice dobytka exotickým onemocněním;

·        Nástroj vyvinutý Department for Environment, Food and Rural Affairs of the United Kingdom pro provádění rychlého hodnocení rizik v oblasti zdraví zvířat.

Webinář proběhne 27. listopadu 2017.

Webinář je určený vědcům, hodnotitelům rizik a manažerům rizik zabývajícím se epidemiemi onemocnění zvířat.

Více informací a online registrační formulář naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA: Webinar: rapid risk assessment tools for animal disease outbreaks