Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: MetaPath – how to complete DER composers for pesticides mammalian toxicology metabolism studies

Vydáno: 24. 3. 2021
Autor: KM EFSA

On-line, 20. dubna 2021, 14:00 – 18:00 hod.

On-line, 20. dubna 2021, 14:00 – 18:00 hod.

Nařízení 2019/1381 k transparentnosti přináší nové požadavky na získávání, nakládání a distribuci dat o přípravcích na ochranu rostlin.

Tyto změny vyžadují definování datových formátů pro data poskytovaná EFSA, které umožní jejich posílání, hledání v nich, kopírování a tisk, a to vše v souladu s požadavky právních předpisů. Bylo rozhodnuto, že pro přípravu, elektronické zasílání a nakládání s daty budou využity nástroj a formáty IUCLID spravovaný ECHA. Žadatelé by měli poskytovat data o metabolismu v oblastech reziduí a toxikologie u savců jako přílohy generované softwarem MetaPath.

EFSA, ve spolupráci s EPA, připravuje webinář pro potenciální žadatele, provozovatele podniků a další zainteresované, jehož účelem je poskytnout školení k tomu, jak vyplnit DER (Data Evaluation Report) composers for pesticide mammalian toxicology metabolism studies.

Samostatné webináře k problematice vyplňování MSS composers pro studie metabolismu rostlin a dobytka se budou konat 29. a 31. března.

Registrace je možná do 19. dubna 2021 on-line.

Zdroj: EFSA