Bezpečnost potravin

Webinář EFSA: IUCLID pro žadatele (přípravky na ochranu rostlin)

Vydáno: 10. 3. 2021
Autor: KM EFSA

Školení se konají 18. a 22. 3. 2021

Cílem nařízení (EU) 2019/1381 je zvýšit transparentnost a udržitelnosti hodnocení rizik v potravinovém řetězci, posílit spolehlivost, objektivitu a nezávislost studií poskytovaných EFSA a posílit řízení EFSA pro udržení jeho dlouhodobé udržitelnosti.

Pro lepší pochopení nových požadavků EFSA připravuje řadu podpůrných materiálů, jako jsou animované tutoriály a organizuje sérii školicích setkání.

IUCLID pro žadatele (18. 3. a 22. 3. 2021)
Tato školení jsou určená žadatelům, kteří podávají žádosti o:
– povolení uvedení na trh přípravků na ochranu rostlin podle nařízení (ES) 1107/2009, s ohledem na nové požadavky nařízení o transparentnosti.
– schválení nových účinných látek, o obnovení povolení, stanovení MRL a schválení základních látek

Registrace k účasti je možná do 12. března pomocí elektronického registračního formuláře zde.

S případnými dotazy je možné obrátit se na hypercare.iuclid@efsa.europa.eu.

Přehled všech školicích aktivit naleznete na webu EFSA.

Zdroj: EFSA